Awards

AWARDED
COFFEE

2020 AWARDS

2020

AVPA AWARD
GOLD

Chiapas Washed
Chiapas Natural

2020

AVPA AWARD
SILVER

Chiapas Yellow Honey
Chiapas Black Honey 72 h

2020

AVPA AWARD
BRONZE

Chiapas Black Honey 48 h

2020

AVPA AWARD
GOURMET

Chiapas Red Honey

2019 AWARDS

2019

AVPA AWARD
BRONZE

Chiapas Black Honey

2019

AVPA AWARD
GOURMET

                    Chiapas Natural
                  Puebla Red Honey

 

2018 AWARDS

2018

AVPA AWARD
GOLD

        Puebla Yellow Honey

 

2018

AVPA AWARD
SILVER

                Puebla Natural

 

2018

AVPA AWARD
BRONZE

                Puebla Red Honey
              Puebla Yellow Honey

 

2018

AVPA AWARD GOURMET

                   Puebla Washed

2017 AWARDS

2017

AVPA AWARD
GOLD

                Puebla Red Honey

2017

AVPA AWARD
SILVER

                Puebla Natural

 

2017

AVPA AWARD
GOURMET

                  Puebla Washed

 

X