Premios

CAFÉ
PREMIADO

PREMIOS 2020

2020

PREMIOS AVPA
ORO

Lavado Chiapas
Natural Chiapas

2020

PREMIOS AVPA
PLATA

Yellow Honey Chiapas
Black Honey 72 h Chiapas

2020

PREMIOS AVPA
BRONCE

Black Honey 48 h Chiapas

2020

PREMIOS AVPA
GOURMET

Red Honey Chiapas

PREMIOS 2019

2019

PREMIOS AVPA
BRONCE

Black Honey Chiapas

2019

PREMIOS AVPA
GOURMET

                    Natural Chiapas
                  Red Honey Puebla

 

PREMIOS 2018

2018

PREMIOS AVPA
ORO

         Yellow Honey Puebla

 

2018

PREMIOS AVPA
PLATA

                 Natural Puebla

 

2018

PREMIOS AVPA
BRONCE

                Red Honey Puebla
              Yellow Honey Puebla

 

2018

PREMIOS AVPA
GOURMET

                    Lavado Puebla

 

PREMIOS 2017

2017

PREMIOS AVPA
ORO

           Red Honey Puebla

 

2017

PREMIOS AVPA
PLATA

                Natural Puebla

 

2017

PREMIOS AVPA
GOURMET

                  Lavado Puebla

X